043.8220303

Thi công hệ thống thông gió Công trình HTMP

Hệ thống thông gió 0000-00-00 00:00:00

Thi công hệ thống thông gió Công trình HTMP

 

 

Tập kết vật tư hệ thống thông gió trước khi thi công

 

 

Bọc bông thủy tinh vào hộp góp gió

 

Gắn dàn lạnh vào hộp góp gió

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dàn lạnh được gắn vào hộp góp gió hoàn thiện

 • logo2
 • Hà Minh Tuấn Co.,LTD
  Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, Hà Nội
  Tel: 84.43.8220303 - 84.43.8226463 | Fax : 84.43.8220303 - 84.43.8226463
  Email: info@haminhtuan.com.vn

 • Đối tác

  img_doitac1 img_doitac2 img_doitac3
Copyright © 2014 HaMInhTuan. All Rights Reserved Design by gosolution

LÊN ĐẦU