043.8220303

Thi công hệ thống Kho lạnh (Phần 3) - Cụm máy nén dàn ngưng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Hệ thống kho lạnh 0000-00-00 00:00:00

Thi công hệ thống Kho lạnh (Phần 3) - Cụm máy nén dàn ngưng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

 

Cụm máy nén dàn ngưng sau khi được kết nối hoàn chỉnh

 

 

Cụm máy nén dàn ngưng được xe nâng chuyển vào vị trí lắp đặt

 

 

 

 

 

 

Thi công đường ống đồng kết nối

 

 

Kiểm tra nén áp lực đường ống đồng

 

 

 

 

Kiểm tra thông số hoạt động của Cụm máy nén dàn ngưng

 

 

Cán bộ kiểm định kiểm tra thông số hoạt động của hệ thống lạnh,

phục vụ công tác cấp Giấy kiểm định kỹ thuật an toàn

 • logo2
 • Hà Minh Tuấn Co.,LTD
  Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, Hà Nội
  Tel: 84.43.8220303 - 84.43.8226463 | Fax : 84.43.8220303 - 84.43.8226463
  Email: info@haminhtuan.com.vn

 • Đối tác

  img_doitac1 img_doitac2 img_doitac3
Copyright © 2014 HaMInhTuan. All Rights Reserved Design by gosolution

LÊN ĐẦU